Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Frederieke Couvee, eigenaresse van Ayurfreddy, gevestigd in Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32131541

 

Hoe ik omga met jouw gegevens

Via de website kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief, je gegevens achterlaten wanneer je wilt dat ik contact met je opneem of je inschrijven voor cursussen. Hiervoor vraag ik je bepaalde gegevens te delen, zoals je naam, emailadres, telefoonnummer en soms ook adresgegevens. Deze gegevens zijn alleen inzichtbaar voor mijzelf en ik zal deze gegevens dan nooit doorgeven aan een derde. In sommige gevallen kan het gebeuren dat een derde partij je gegevens kan inzien, zoals bijvoorbeeld een administratief medewerker of de webdesigner. Met deze personen heb ik overeenkomsten, waarin staat dat zij jouw privacy waarborgen.

 

Voor cliënten in de praktijk: wanneer je bij mij onder behandeling bent als cliënt, maak ik een medisch dossier voor je aan. Dit dossier kan diepgaande persoonlijke informatie bevatten en bij een intake krijg je dan ook een privacy overeenkomst die niet alleen voldoet aan de eisen van de AVG, maar ook die van WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Klik hier voor een inzage in deze overeenkomst.

 

Mijn website is een SSL beveiligde website, die voldoet aan de beveiligingseisen volgens AVG. De inhoud van mijn website is alleen zichtbaar via inlogcodes. Deze codes zijn alleen bij mij en mijn webdesigner bekend. Wanneer je je gegevens achterlaat via de website, kunnen deze op verschillende manieren verwerkt worden:

  • Via het antwoordformulier komen ze terecht in mijn emailbox. Alleen ik heb toegang tot mijn emailinbox en mijn devices, zoals laptop en iPhone zijn beveiligd met wachtwoorden. In sommige gevallen komt je vraag terecht bij het secretariaat. Alle personen die inzicht hebben in de mailbox van het secretariaat hebben met mij een verwerkingsovereenkomst getekend, waarin staat dat ook zij jouw gegevens niet mogen delen.
  • Wanneer je je opgeeft en betaalt voor een cursus, krijg ik je gegevens in mijn emailbox en daarnaast worden deze gegevens opgeslagen Paypro, de webwinkel die gekoppeld is aan mijn website. Met hen heb ik een privacy overeenkomst waardoor jouw privacy gewaarborgd blijft.
  • Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je emailgegevens verwerkt door Mailchimp. Ook met hen heb ik een privacy overeenkomst waardoor jouw privacy gewaarborgd blijft.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.